Informational Short Video

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $10 - $30 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 30

Mô Tả Dự Án

Turning an informational article into a max 60 sec video.

It can be a slideshow of images or simple video with music & subtitle.

eg [url removed, login to view]

We'll have around two video project a week to start with then grow to 10 a week.

Some images can be supplied.

This project is a test; the task is to turn this article ([url removed, login to view]) into a 60-second video.

We have to credit the source of information in the video.

If you don't have a high review, please supply me with your youtube page

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online