Đã đóng

Informational Short Video

Dự án này đã nhận được 29 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $172 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

Turning an informational article into a max 60 sec video.

It can be a slideshow of images or simple video with music & subtitle.

eg [url removed, login to view]

We'll have around two video project a week to start with then grow to 10 a week.

Some images can be supplied.

This project is a test; the task is to turn this article ([url removed, login to view]) into a 60-second video.

We have to credit the source of information in the video.

If you don't have a high review, please supply me with your youtube page

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online