Đã đóng

Intro YouTube video

Dự án này đã nhận được 38 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €40 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

I am a positive psychologist in need of an intro video for my YouTube series Happiness Skills.

Needs to be fun, catchy and memorable.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online