Đã hoàn thành

Make a Video

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Matrixtechsol với giá €30 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

I have some short videos where I sing. I would like to make a "patchwork" of the same to have something like a showreel for my birthday. I have to complete the project for 24th February 2017. Thank you in advance. Best regards, Patrizia Sangalli

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online