Đã Đóng

Make a Video

Doing a jackass like comedy skit about girls kicking men the nuts and making fun of them. Martial arts experience is a plus!

Kỹ năng: Biên tập video, Sản xuất video, Dịch vụ video, Kỹ thuật Video

Địa điểm: Washington, United States

Xem thêm: video make, happy birthday video make, make fun creative, make fun game ios, making love experience night, photoshop experience plus, telemarketing experience plus, thumb video make joomla, make video game click, make animation logo video, linux make video jpg, freelancer make video, flex make voice video, cost make minute video, collect photos make video, chromakey video make money

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Australia

Mã Dự Án: #13796348

1 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

sarahlefter3

6 girls will kick 6 men all professionally hired and will create an mazing video with the help of my team only for $30 msg me rn

$35 AUD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0