Đã hoàn thành

Need a video stripped from a website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi VideoEditoor với giá $15 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $15 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

I need the video file from a webpage.

[url removed, login to view]

I need the video that is about 'proposed bill would raise punishment for DWI

This is a really easy job but I do not have time to do it right now.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online