Đã đóng

Need youtube video made

Dự án này đã được trao cho hempsta với giá $164 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I need an video made ALMOST identical to this one [url removed, login to view]

It has to have music put to it and uploaded to my YouTube Chanel so there can be no issues with the music/copyright. This is for my daughters school project so has to be clean music nothing explicit. Please watch this video ([url removed, login to view]) and only respond if you are certain you can make same video. please include in the bid your cost to also have you pay for any needed music. The music needs to be recent pop music again my daughter is 16 so like Justin bieber, lady gaga, anything new.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online