Đã đóng

Needed freelancers from Europe

Dự án này đã được trao cho mesut01 với giá $222 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

URGENT!!!

I am looking for people who can help with my business.

The candidate must be fluent in English and should be available when he is in need.

Important: Please, only Europeans apply.

More details will be given via private chat.

Thanks

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online