Produce a film

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 2

Mô Tả Dự Án

Need a quality filmmaker to produce some quality content to be used on our website and social media pages. For a clothing brand but would like an exciting, cinematic music-video style if suited.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu
Augsburg, Germany

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online