Đã hoàn thành

Rebrand three videos

Dự án này đã kết thúc thành công bởi DreamKeyStudio với giá $440 AUD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Hi i have three videos that need rebranding. 1 is 5min long and the other two are only 1min long.

Place bid and if your good, i can send you the videos to finalise your offer.

Được hoàn thành bởi:
Adelaide, Australia

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online