Simple Edition of a Personal Video

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 43

Mô Tả Dự Án

I've got 17 personal videos captured with a Gopro camera in HD (around 32 GB of data) and I want them to be edited to build a 3-4 min video with added soundtrack. Very simple edition: just select the best scenes and add the soundtrack to build a 3-4 min video.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online