Đã đóng

Skapa en video - carwash

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $472 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $100 USD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

Hi

I would like to a simple animation video of what happens when a customer leaves his carwash at our desktop and go shopping. diffrent stages .

For Example

Customer parks at our parking and goes into the shopping mall and gets to our service desk. Leaves car. Our staff gets the key and gets out and gets the car. Drives it to our carwash and wash and then dry it and so on and on. Then drives it back to our parking places and leaves key to service desk and then comes the shopper to pick up the keys and then goes to his car,.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online