Skapa en video - carwash

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $100 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 16

Mô Tả Dự Án

Hi

I would like to a simple animation video of what happens when a customer leaves his carwash at our desktop and go shopping. diffrent stages .

For Example

Customer parks at our parking and goes into the shopping mall and gets to our service desk. Leaves car. Our staff gets the key and gets out and gets the car. Drives it to our carwash and wash and then dry it and so on and on. Then drives it back to our parking places and leaves key to service desk and then comes the shopper to pick up the keys and then goes to his car,.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online