Đã đóng

Take some Photos

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €526 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

We're looking for a professional photographer/filmer from Georgia, who can makes beautiful photos and videos of:

- Georgian landscapes (Tbilisi, Batumi, Kacheti, various mountain regions)

- Georgian people (everyday life, scenes in the street, ...)

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online