Còn mở

Very simple looping Animation for Youtube music

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $95 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

I need a 5 minutes loop video with the attached file in MP4 format.

In the loop, you just need to do a very minimal effect animation that loops forever. this will be uploaded for mp3 files on Youtube instead of a still image.

Maybe something wit the Women image + a simple snow/glow like particles moving around.

I would like to see your ideas before awarding you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online