Đã hoàn thành

Video Development

Được trao cho:

$150 USD trong 1 ngày
(45 Đánh Giá)
6.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $185 cho công việc này

$250 USD trong 10 ngày
(2 Nhận xét)
3.5
sarwar2580

Hello, I am Sarwar Hossain. I have read your job full details, and to me it seems a lot easier, and I can easily give your job within a short period. Such as Video Services.I have a lot of work before the local mark Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0