Đã đóng

Video Editing.

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₱13355 PHP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₱1200 - ₱10000 PHP
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

It's all about video editing. We the clients will going to provide the raw videos all you need to do is to edit it and make it more animated, interesting in the way of editing and create a signature background music for the video. It's a travel blog videos.

All Filipino video editors are highly needed. if you are Filipino and has this potential feel free and don't hesitate to contact me. [Removed for encouraging offsite communication which is against our Terms and Conditions.]

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online