Đã đóng

Video shoot and editing

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $533 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

I need someone to come to my home office to shoot short video clips (about 1-3 minutes) each, about 15-20 clips total. I'll need a professional who has equipment, lighting and can then edit the video for me to use on my website and YouTube / Facebook.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online