Đã đóng

Youtube Thumbnail

Dự án này đã nhận được 31 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $302 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. I am looking to start a YouTube channel that uploads gaming content.

I am needing an Avatar photo and background cover art. Also, I am needing a Thumbnail for a series I have in mind. I am happy to pay a fixed priced.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online