Đã hoàn thành

Youtube Video has high res thumbnail, nice video res, but on end, shows low res ugly image of thumbnail (fix please)

Dự án này đã kết thúc thành công bởi miad6423 với giá $15 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

Hi, we have uploaded a video. We have selected a nice thumbnail. That image shows before you start the video. It shows in high res, very nice. The video also runs very nice. But when it ends, it puts an image on the screen (the same thumbnail from the beginning, but in a horrible low res version). We just want the image that is on the screen after the video plays to be the thumbnail, but not so ugly.

See video here [url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online