Đã đóng

crear intro video con logo

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €32 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 EUR
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Crear video intro con logo maximo doy 5 usd

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online