i need a short movie to be made. premiere pro. -- 2

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $3000 - $5000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 20

Mô Tả Dự Án

i want someone to make a short movie for me from my footages.

i want the videos to be cinematic types.

here are some examples i found

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

and by short movie i mean it should be around 45mins

watch all the videos above and tell me about how your work could be better than these videos.

i will take only bids who are pro, have watched the videos and know how to make better videos.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online