Đã đóng

i need a short movie to be made. premiere pro.

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1973 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

i want someone to make a short movie for me from my footages.

i want the videos to be cinematic types.

here are some examples i found

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

and by short movie i mean it should be around 45mins

watch all the videos above and tell me about how your work could be better than these videos.

i will take only bids who are pro, have watched the videos and know how to make better videos.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online