photo edit

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £250 - £750 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 82

Mô Tả Dự Án

I would like to know the price of basic image retouching/photo editing/enhancing. Rates per hour and per image please. For some commercial images of furniture, decor and kitchens. Mainly light changes, smoothing and sometime background change. People rarely in photos. Just need to get a basic idea before employing someone. Thankyou

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online