Đã đóng

short video

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $26 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Hello! I am hiring you to record a short video. The guidelines for the video are:

1 minute duration, close up on any body part, the frame has to be full skin (no clothes or non body in the frame), camera type and video quality can very but must be clear.

paying $1 for 1 video

I am aiming to compose an abstract video about the body. Tattoos, piercings, body hair welcome but want mostly body shots.

No bodies excluded.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online