Đã đóng

transcribe audio to text

Dự án này đã nhận được 79 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €64 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
79
Mô tả dự án

Hi there - I would like to get some audio files transcribed to text (Word)

I am conducting some interviews for a dissertation and would like these transcribed.

Thank you!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online