Còn mở

video edit my music video

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $445 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 CAD
Tổng đặt giá
73
Mô tả dự án

I 've filmed a music video and the video editer that was working on it for a month quited without finishing the job so I need someone who's fast, good in video editing and aftereffect. Also, The project needs to be done in maximum 2 weeks. I need to get updated evey 3 days with files to see the progress. it's a ~2min videoclip, there's some video effects to do and we need a professionnal final look and file organisation so no amateur.

Also, the budget is very tight because I've paid the previous editer...

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online