Đã đóng

video editer

Dự án này đã nhận được 78 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £124 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
78
Mô tả dự án

I have a music band and I have videos and separate audio files. I need them synchronised so they will sound good as well. I need some one with some experience of editing videos and audio files.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online