Đã hoàn thành

whietboard 3 min animation

Dự án này đã kết thúc thành công bởi xzenashok với giá $250 USD trong 14 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
14 ngày
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I want to make a 3 min whiteboard animation viedeo that tell the srory of our bicycle ride trip in mid Asia

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online