Đã đóng

I would like to hire a Videographer

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $515 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

2 hour non-profit small gathering in Downtown Denver. Looking for videographer...in exchange for money and major exposure. The Women of Global Change Denver Chapter Date is Feb 23rd. my direct number is 9168134490.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online