Đã đóng

Adding products on Website ( Magento - eBay )

Dự án này đã được trao cho nashid1234 với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

Adding 500 products manually on Magento - Ebay.

Should be available from 6 am to 12 pm ( London time ) for the next week.

Should have experience in Magento or Ebay and have done projects before.

Accuracy and high quality are the most important.

Fixed budget: 20$ for 500 products.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online