Đã hoàn thành

Attend Trade show in Milan Italy

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ValStr với giá $450 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Attend trade show in Milan. Need to be living/located in or nearby Milan Italy. While there search for specific suppliers and make contacts for our company, collect samples and ship to our location in the USA. Possibly make purchases at the trade show

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online