Đã đóng

US Based Compliance Callers

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $19 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

This is a compliance call job open to US residents.

As a compliance caller you will contact our hotlines for products and services as a potential customer and then provide written feedback on how the agent handled the call.

This job helps improve customer service performance including sales.

Please submit your quote in the form of an hourly wage.

This is a one-time job with the opportunity for rehire .

Thank you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online