Đã đóng

Conduct a Market Research (Target Audience Pain Points, Fears, Questions, etc) & ( Google Keywords Average Monthly Search, Competition, Bids etc)

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $51 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

Conduct a Market Research (Target Audience Pain Points, Fears, Questions, etc) & ( Google Keywords Average Monthly Search, Competition, Bids etc)

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online