Đã đóng

Customer Service (Arabic Chat Support)

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₱43016 PHP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₱30000 - ₱60000 PHP
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

We are looking for bilingual candidates who are proficient in English and Arabic to assist customers of a freight service provider through chat. Candidates must have a high level comprehension of, and proficient in written Arabic and English.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online