Đã đóng

Help with customer support

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹26027 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Hi,

I am a professional VA expertise in all forms of data entry and copy-typing jobs. I have around 10 years of experience in various BPO industries and hence I can assure you a high quality delivery on time and 100% accuracy.

My Services:

Data Entry:

• Voice/audio recording Typing.

• PDF to word, excel, PowerPoint, coral draw etc. Typing.

• Scan image to word, excel, PowerPoint / PageMaker Typing.

• Catch Typing.

• Data Collecting.

• Copy Paste.

• Business Cards.

• Manually Typing Work.

• Power Point Presentation.

• Retyping of Handwritten document into Ms Word, Ms Excel or PDF.

• All Type of Admin work.

• All PDF document type in your software.

• Handwriting to type in your software.

• Data entry any type.

• Book typing etc.

My typing speed is 55-60 word per minute.

***Please send me a message if you need work done other than those listed above, I will take care 100% ***

Thanks.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online