Đã đóng

Help with customer support

Dự án này đã nhận được 36 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $11 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

This is a remote, contract, customer support project for a client of mine. The position would entail answering phones, coordinating with the order processing team to make sure orders were handled completely and properly, assisting in admin projects like order planning & possibly data entry or social media response. Any experience with building remote control aircraft is a huge plus!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online