Đã hoàn thành

Help me with customer support of review photos

Dự án này đã kết thúc thành công bởi jennalynferanil với giá $150 USD trong 30 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
30 ngày
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Hi there,

We’re looking for someone to respond to basic Customer Support requests for the next 30 days.

Simply job.

Just review the users' head photos of every server.

Do it one time a day.

Depend on your network [url removed, login to view] cost you about 2 hours.

Total 88 servers.

The manage page is written in [url removed, login to view] it's a very simple manage page and we'll give you a guidance to let you know how to [url removed, login to view] don't worry.

Please reply if interested, quoting “8888” in your bid.

Thanks!

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online