Đã đóng

Hire a Virtual Assistant

Dự án này đã nhận được 24 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹9221 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

We want a person who can send cold emails for content partnerships for our media business. Our target is 10,000 emails per month to our target clients (Startups in US, Europe, Asia). Emails are standard which needs to be sent one by one to our startups through their website contact pages.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online