Đã đóng

Hire a Virtual Assistant

Dự án này đã nhận được 61 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $5 CAD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 CAD / hour
Tổng đặt giá
61
Mô tả dự án

Wanted: Customer Service Rep to respond to customer emails.

Must have perfect written and spoken english. Must have experience with Shopify and Aliexpress.

Need someone who can start immediately.

Thank you!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online