Đã đóng

Hire a Virtual Assistant

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $24 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

I need a VA who understands Websites management, article posting, SEO, and who can help me with day to day tasks for my online business. English fluent a + Answer some customer service emails about products, and handle sporadic calls I get to my virtual phone line. Must have resume and great customer/support reviews from previous clients.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online