Đã đóng

Hire a Virtual Assistant

Dự án này đã được trao cho celestetong với giá $8 CAD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 CAD / hour
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

The main project is a web search / data entry project.

You will be provided with a google docs spreadsheet with about 1000 rows. Each row on the spreadsheet will have a separate but similar 'topic' or 'keyword'. For each row on the spreadsheet, you will be required to search the web and fill in missing information in the rest of the spreadsheet.

You will also be required to do other research, data entry and assistant tasks as directed.

This is a great job for a new provider who wants to get some projects completed to build a reputation.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online