Còn mở

Looking for a kindle publishing virtual assistant

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $127 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Hi, I'm looking for a VA with experience in r. swaps on Kindle.

I need an experienced VA for my eBook publishing business. The job is to obtain reviews for my published eBooks.

Applicant must have good communication skills, be hardworking, honest, be able to follow instructions and communicate daily.

Work will be paid for fixed tasks. This will be discussed with applicant.

Previous experience as a Kindle Virtual Assistant is desired.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online