Looking for a personal VA

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $2 - $8 CAD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 19

Mô Tả Dự Án

I'm looking for a VA for small tasks, you'll do market research, creating files for me. Your work hours will not be much from the beginning but as our relationship develop, ill lay more and more formal task for you. Hope we'll build a long-term relationship over time.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online