Đã đóng

Looking for a personal VA

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $5 CAD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 CAD / hour
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

I'm looking for a VA for small tasks, you'll do market research, creating files for me. Your work hours will not be much from the beginning but as our relationship develop, ill lay more and more formal task for you. Hope we'll build a long-term relationship over time.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online