Đã đóng

Personal Assistant Needed - Female

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $25 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Hello Bidders,

I myself is a freelancer along with a IT specialist. I am in seek of a personal female assistant to handle out my daily schedules and manage them in an organized manner.

Tasks require the following skills:

- Excel

- Word

- Speed

- Verbal Skills

Following are the individual requirements of the bidder:

- She should be open-minded.

- Should communicate over cam.

No fake bidders and time wasters please. If you do not comply to above mentioned requirements than please do not bid. Thanks.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online