Đã đóng

3202017CT Project Exclusively for Mahtab 7. Please do not bid.

Dự án này đã được trao cho mahtab7 với giá $320 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

The telemarketer needs to have a clear understanding of the goals for the call. He/she needs to understand the qualifying questions and the information to gather to complete the call.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online