Đã đóng

create an electronic PDF in which I can send to clients

Dự án này đã được trao cho Nidhijain123 với giá $25 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I need a PDF edited to include the following:

1. Erase a pre-existing companylogo, and Include my company logo in it's place,

2. Erase pre-existing company details on the footer of the pdf, and include my company's details.

3. Create an elegant editable PDF for client to complete when it is sent to them via email.

4. Include signature fields in the new PDF for clients to electronically sign and date the document.

5.I have more of these to do, so if I am happy with your work - I will hire you for more items:)

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online