Đã đóng

internet research chinese

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $92 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $100 USD
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

We are looking for someone to search for articles related to the educational market in mainland China. You must be able to speak and read fluent Chinese.

We need you to find articles, provide us the links and translate the articles for us.

We are looking for 3-10 articles.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online