Đã đóng

secretary

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là £250 - £750 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Mô tả dự án

I am a specialised accounting technician bookkeeper, AAT 3 and AAT 4 qualified. I have PA/secretarial experience including working for various firms in and around London. I am word, excel , publisher, power point, outlook proficient. I enjoy my tasks and getting my roles finished on time and with happy client expectations. I am also proficient in all aspects of Sage Line 50 software therefore can use SAPS.

I am keen on multitasking and any high detailed performance, personable to suiting the project with the task and any added extras for the client.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online