Đã đóng

I would like to hire a Virtual Assistant - 15/02/2017 09:21 EST

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₫2350926 VND.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₫700000 - ₫5500000 VND
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

tony project

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online