Đóng

Simple Application Upgrade

Dự án này đã được trao cho mayursh1 với giá $60 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$20 - $100 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Upgrade to an existing Visual [url removed, login to view] project. Will send existing project for modification. See attached file for more information.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online