Re-design current website

Đã Hủy

2 freelancer đang chào giá trung bình $3900 cho công việc này

the1morph

we can do it! contact us! :)

$1500 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
didador

I'm a graphic designer from europe(germany/berlin) who deliver attractive design works for a fair budget ... ... www.dor-graphic.de (we works in cooperation umbra + dor ... graphic + web design ... php mysql a.s.o.) Thêm

$6300 USD trong 21 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0